Recension Brudjävlar Skånska Dagbladet

Jan Johansson om BrudJävlar i Skånska Dagbladet 2005