Arbeta med det man älskar

Som liten tänkte jag mycket på hur stor del av sin tid som vuxna lade på sitt arbete.

Min logiska slutsats blev därför att om man nu tillbringar så stor del av sitt liv på jobbet så ska man arbeta med något man älskar. Detta är fortfarande min stora övertygelse.

Foto: Linda Rehlin