Vox Sarah

Mitt företag Vox Sarah fick sitt namn från min gode vän kompositören Jan-Erik Sääf.

Idén bakom namnet bygger på en ordlek med blinkning till Lex Sarah-begreppet. Innebörden är avsevärt mer lättsam än det kapitel i socialtjänstlagen om anmälningsskyldighet för vårdpersonal som begreppet syftar på. En koppling får emellertid gärna göras till integritet och att göra sin röst hörd.
Är en person som sedan barnsben aldrig kunnat låta bli att göra min röst hörd, vare sig bildligt eller bokstavligt.  Så helt enkelt blev det latinska ordet för lag, lex, utbytt till ordet för röst, vox.